Kielenkehitys

4-6-vuotiailla

Kielen kehittyminen
4–5 ikävuoden aikana

Tässä iässä lapsen kieli alkaa muistuttaa yhä enemmän aikuisen puhetta, ja hienostuneemmatkin ilmaisut alkavat osua kohdalleen. Lapset osaavat kertoa yhä monimutkaisempia tarinoita, käyttää pidempiä lauseita ja taivuttaa sanat usein oikein. Osa taivutusmuodoista voi edelleen aiheuttaa hankaluuksia. Lapsi voi sanoa esimerkiksi ”audolla”. On myös tavallista, että jotkut äänteet aiheuttavat edelleen hankaluuksia. R-äänne opitaan esimerkiksi usein vasta kouluiässä.

Vinkki!
Yksi vinkki tilanteeseen, jossa lapsi sanoo jotakin hieman väärin, kuten vaikkapa ”menee liukumäelle”. Tässä kohtaa voimme esimerkiksi korjata lasta ja sanoa asian oikein ja laajentaa hieman: ”Kyllä, hän meni liukumäkeen. Mitä hän tekee siellä?”

Lapsen mielenkiinto numeroita ja kirjaimia kohtaan alkaa herätä. Jos lausuminen joidenkin äänteiden kohdalla on myöhässä, voimme leikkiä äänillä. Lapsi ei välttämättä tajua, että k- ja t-äänne eroavat toisistaan. Ero selkenee, kun kirjaimia katselee yhdessä ja yrittää keksiä sanoja, jotka alkavat näillä kirjaimilla.

Lapsi alkaa ymmärtää ja käyttää yhä monimutkaisempia käsitteitä. Voimme alkaa vertailla asioita ja nähdä, mikä on ”suurin” ja ”pienin”, ”samanlainen” tai ”erilainen”.

Vinkki!
Kuvittele syöttäväsi lastasi uusilla sanoilla. Abstraktit käsitteet ovat usein lapselle helpompia ymmärtää, jos yritämme tehdä niistä mahdollisimman konkreettisia. Voimme näyttää, piirtää tai tehdä pieniä kokeiluja yhdessä, esimerkiksi niin, että lapsi voi tunnustella jotakin ”painavaa” tai ”kevyttä” samalla, kun puhutte sanasta.

Tässä iässä lapsen on helpompi eläytyä toisten tunteisiin ja ajatuksiin sekä ymmärtää, etteivät kaikki aina ajattele hänen laillaan. Yhteistyö ja kompromissien tekeminen helpottuu, vaikkakin lapselle saattaa edelleen luonnollisesti olla hankalaa se, ettei saa mitä haluaa – ja myötätuntohan kehittyy elämän läpi.

Vinkki!
Ota aikaa lapsen ja muiden tunteiden sanoittamiselle. Konfliktitilanteesta voi puhua rauhassa ja pohtia yhdessä, mitä voisi tehdä toisin samanlaisen tilanteen toistuessa.

Kielen kehitys
5–6 ikävuoden aikana

Kouluunmeno lähestyy! Lasten ajattelu kehittyy, heidän päättelykykynsä ja yhteyksien hahmottaminen paranee. He oppivat edelleen paljon leikin kautta, mutta osaavat myös istua hiljaa ja keskittyä jonkin aikaa erilaisiin tehtäviin.

Myöhemmän luku- ja kirjoituskehityksen kannalta on hyvä, että leikimme yhdessä kielen avulla. Voi riimitellä ja lorutella, puhua siitä, miltä sanat kuulostavat sekä kuunnella, millaisia äänteitä sanoista löytyy. Tätä kautta rakentuu kielellinen tiedostaminen eli kyky hahmottaa kieltä ulkopuolelta.

Vinkki!
Lue lapselle aakkoskirjoja ja keskity siihen, miltä kirjaimet kuulostavat. Kirjaimilla on nimittäin sekä äänne että nimi. M-kirjaimen nimi on ”äm”, mutta se kuulostaa ”mmm”:ltä, ja nimenomaan äännettä ”mmm” tarvitaan lausuessa sanoja.

Tietyt yksittäiset äänteet voivat edelleen olla vaikeita lausua, esimerkiksi kahdellakymmenellä prosentilla viisivuotiaista on yhä vaikeuksia r-kirjaimen lausumisessa. Lapsi saattaa edelleen kompuroida epätavallisten päätteiden kanssa, mutta yleisesti alkavat lauseet olla kieliopillisesti oikein.

Lapsi alkaa oppia enemmän asioita ulkoa ja voi olla kiinnostunut erilaisten asioiden faktoista. Kuuntele lapsen mietintöjä, ota selvää asioista, selitä lapsen tasolla ja keskity rakentamaan esimerkiksi sanavarastoa.

Kuuden vuoden iässä voi lapsen sanavarasto sisältää 10 000–15 000 sanaa, ja mitä enemmän luemme ja puhumme lapsen kanssa, sitä enemmän sanoja lapsi oppii.

Vinkki!
Etsi epätavallisia ja hankalia sanoja esimerkiksi, kun luette kirjoja ja keskity selittämään ja puhumaan niiden merkityksestä.

Monimutkaisten asioiden selittäminen ja niistä kertominen voi vielä aiheuttaa vaikeuksia lapselle, mutta voimme helpottaa niitä kuuntelemalla keskittyneesti, antamalla lapselle aikaa ja asettamalla tukikysymyksiä. ”Missä tämä tapahtui?” tai ”Mitä sen jälkeen tapahtui?”

Satujen keksiminen yhdessä voi myös olla hauska tapa tukea lapsen kehittymistä kerronnassa.

Tässä iässä ystävät ovat usein tärkeitä, ja lapsi alkaa verrata itseään toisiin. On työlästä kokea, ettei osaa joitakin asioita, ja tässä kohtaa on hyvä tukea lasta. Voimme jutella siitä, että kaikilla on vaikeilta tuntuvia asioita, ja rohkaista lasta yrittämään uudestaan.

Vinkki!
Jatka tunteista puhumista lapsen kanssa, sekä hänen omistaan, että toisten. Tunteiden sanoittaminen helpottaa yhdessä oloa kavereiden ja muiden kanssa.