Kielenkehitys

2-4 vuoden iässä

© Kay4yk180718, Dreamstime.com

Kielenkehitys
2-3 vuoden iässä

Kielenkehitys 2-3 vuoden iässä Tässä iässä tapahtuu paljon! Sanavarasto kasvaa ja pienten keskustelujen käyminen lapsen kanssa siitä mikä heitä kiinnostaa, helpottuu. Ensin tulee pari sanaa kuten ”katso tuolla” tai ”ajaa autolla”, mutta lauseet pitenevät vauhdilla. Kolmeen ikävuoteen mennessä osa lapsista osaa muodostaa ehkäpä kuuden – seitsemän sanan lauseita.

Lapset ymmärtävät entistä enemmän puhettamme. Kun lapset lähestyvät kolmea ikävuotta, he osaavat usein seurata hieman pidempiä ohjeita kuten: ”Hae pallo, joka on pöydän alla.”

Vinkki!
Kielenkehitys tässä iässä vaihtelee lapsilla paljon. Ja niin se saakin vaihdella. Tärkeintä on, että me lapsen ympärillä annamme lapselle juuri sitä tukea mitä hän tarvitsee, jotta lapsi saa kehittyä omassa tahdissaan.

Tässä iässä lapset yksinkertaistavat sanojen lausumista välillä niin, että ulkopuolisen on vaikea saada selvää, mistä sanasta on kyse. Velli voi olla ”lelli” tai avata vaikkapa ”ta”. Edes vanhempi ei välttämättä ymmärrä kaikkea, mitä lapsi sanoo, mutta pitkälle pääsee jo näyttämällä, että kuuntelee tosissaan ja haluaa ymmärtää.

Vinkki!
Jos lapsi turhautuu, kun et ymmärrä, mitä hän sanoo, koeta saada hänet ilmaisemaan asia toisella tavalla. Osoita asiaa tai käytä kehonkieltä.

“Ei” ja “minun” ovat tärkeitä sanoja, ja lapset haluavat ilmaista tahtoaan. Pikkuhiljaa he alkavat sanoa itsestään “minä”. He alkavat kysellä entistä enemmän, esimerkiksi mitä- ja kuka-kysymyksiä. Se on luonnollisesti hyvä asia, sillä kysymällä oppii!

Aikuisena voit ajatella, että olet askelen edellä lastasi ja käyttää hieman pidempiä lauseita kuin hän. Esimerkiksi niin, että kysymyssanan sijaan lausut koko lauseen: ”Mitä teemme leikkipuistossa?” tai ”Kuka soittaa ovikelloa?”

Hyvä tapa tukea lasta kielen oppimisessa on ottaa tavaksi tarttua siihen, mitä hän sanoo ja laajentaa sitä hieman. Jos lapsi esimerkiksi sanoo ”ei pesu” voit sanoa: ”Ei, et halua pestä nallea.” Lapsi saa vahvistuksen siitä, että olet ymmärtänyt häntä. Näin esimerkkisi avulla lapsi oppii kehittämään kieltään yhä enemmän.

Vinkki!
Kielen kehittämisen ei tarvitse olla vaikeaa. Keskity siihen, mitä lapsi tekee mielellään ja sanoita se. Lukekaa, lausukaa loruja ja laulakaa yhdessä!

Kielen kehitys
3-4 ikävuoden iässä

Kieli jatkaa kehittymistään paljon tässä iässä. Sanavarasto karttuu, ja lapsi sekä ymmärtää että käyttää yhä monimutkaisempia lauseita. Lapset käyttävät nyt myös entistä enemmän puhetta leikeissään. He voivat leikkiä mielikuvitus- ja roolileikkejä sekä puhua ja kertoa, mitä leikeissä tapahtuu. Lapsen lausuminen selkeytyy huomattavasti, mutta sitä yksinkertaistetaan vielä paljon. Kaksi konsonanttia peräkkäin voi olla vaikea lausua, ”sakset” saattavat olla ”sakket” ja osa kielen äänteistä vaihtuu toisiin. Mutta tässä vaiheessa myös ulkopuolisen on selvästi helpompaa ymmärtää, mitä lapsi sanoo.

Vinkki!
Jos lapsi lausuu sanan väärin, sinun ei tarvitse korjata, vaan voit aina lausua sanan oikein, jolloin toimit mallina lapselle seuraavilla kerroilla.

Tässä iässä lapsilla on usein niin paljon sanottavaa, että he kompuroivat sanoissaan, mikä saattaa kuulostaa änkyttämiseltä. Änkytys menee useimmiten ohi itsestään. On silti tärkeää antaa lapselle aikaa ilmaista itseään niin, että emme keskeytä tai hoputa häntä, kun sanat eivät tahdo löytyä.

Monet tämän ikäiset lapset pitävät juttelemisesta ja keskustelemisesta. He saattavat kertoa näkemistään asioista tai tekemisistään ja kyselevät paljon. Tämä on luonnollisesti erittäin hyvä asia kielen kehityksen kannalta. Kuuntelemme lasta, vastaamme heidän kysymyksiinsä, kerromme ja selitämme. Näin heidän sanavarastonsa ja kielen ymmärtäminen kehittyvät.

Vinkki!
Lukekaa lastenkirjoja yhdessä ja puhukaa siitä, mitä kirjassa tapahtuu. Tämä on hyvä tapa kehittää muun muassa sanavarastoa. Jos lapsi on parhaillaan opettelemassa jotakin erityistä, esimerkiksi värejä, on yleensä helppoa löytää kirja, josta niitä löytää.

Tässä iässä lapset alkavat myös opetella hieman abstraktimpia sanoja, kuten sanoja muodoille, koille ja väreille. Yksinkertaisten aikamääreiden ymmärtäminen kasvaa niin, että he tajuavat sanoja kuten ”sitten”, ”vasta” ja ”huomenna”, vaikka eivät hahmota kuinka pitkä on tunti. Lapsi oppii vähitellen laskemaan kolmeen, joskus pidemmälle.